Adecco Việt Nam cung cấp các giải pháp nguồn nhân lực toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực Tài chính & Pháp luật, Bán hàng và Tiếp thị, Cơ khí và Kỹ thuật.